Ketika Kita Berusia Lebih Dari 40 Tahun

KETIKA KITA BERUSIA LEBIH DARI 40 TH

Allah SWT menyebut secara khusus usia  40 th dalam Al-Quran, hal ini menunjukkan adanya pesan penting yang harus kita perhatikan.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya,ibunya mengandungnya dengan susah payah,dan melahirkannya dengan susah payah (pula).Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: ”Ya Tuhanku,tunjukilah aku mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhai;berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi  kebaikan ) kepada anak cucuku. Sesungguhnya  aku bertaubat  kepada  Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. (QS. Al-Ahqof: 15 )

Lanjutkan membaca →